Privacy Statement

Jager Accountancy en Belastingadvies, wel zo betrouwbaar.

Wie zijn wij?

Jager Accountancy en Belastingadvies heeft als kernactiviteit het verlenen van diensten zoals het ondersteunen bij en voeren van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen, loonadministraties en het doen van diverse belastingaangiftes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor fiscale vraagstukken en geven wij fiscale adviezen.

Contactgegevens:

Jager Accountancy en Belastingadvies
Veldweg 8A7
8181 LR  Heerde
Tel.:       0578-631102
e-mail:  info@jager-accountancy.nl

Waarom dit statement?

Wij zijn verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij dienen transparant te zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens . In dit Privacy-statement informeren wij u hierover.

1.    Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens zoals; naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer;
 • Gegevens met betrekking tot uw identiteitsbewijs (of een kopie van uw identiteitsbewijs);
 • Gegevens over uw financiële administratie, inkomen, vermogen en/of schulden en verzekeringen;
 • Gegevens over uw belastingaangiftes, -aanslagen, -beschikkingen en -toeslagen.

Wij verwerken uw gegevens uiterst zorgvuldig, en alleen in opdracht van u.

Voor het op adequate wijze uitvoeren van onze dienstverlening, verwerken wij (mogelijk) ook bovengenoemde gegevens van uw fiscaal partner, inwonende kinderen of werknemers.

2.    Doel

Wij verwerken uw gegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten van onze onderneming:

 • Het beoordelen en accepteren van onze potentiële klanten;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het beheren van ons klantenbestand;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met onze klanten;
 • Het op juiste wijze kunnen uitvoeren van onze dienstenverlening en geven van adviezen;
 • Onze klanten sturen van informatie van specifieke aard binnen het kader van onze dienstverlening.

3.    Rechtsgronden verwerking van uw gegevens

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons voor een administratieve/financiële dienst;
 • Het verlenen van fiscaal advies;
 • U informeren over, voor u van belang zijnde, nieuwsberichten van specifieke aard binnen het kader van onze dienstverlening;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

4.    Opslag en bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang en voor zover wij deze nodig hebben. In ieder geval gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

Als onze overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens tenminste voor de wettelijke termijn. Voor particulieren geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Voor ondernemers geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

5.    Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw gegevens. Dat geldt in ieder geval voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Op welke manier wij uw gegevens verwerken;
 • Inzage in de gegevens die wij van u verwerken;
 • Aanpassing van de verwerking van uw gegevens indien deze onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Bezwaar tegen verwerking van uw gegevens;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens (met uitzondering van gegevens die wij tijdens de wettelijke bewaartermijn verplicht zijn te bewaren);
 • Overdracht van uw gegevens aan uzelf;
 • Overdracht van uw gegevens aan derden, alleen met uw toestemming.

Heeft u vragen over dit Privacy Statement dan kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer u aanpassingen wenst in de manier van verwerking van uw gegevens, of gegevens in ons systeem wenst te laten verwijderen, dan kan het zijn dat wij, om gegronde redenen, niet aan uw verzoek kunnen voldoen. In dat geval zullen wij u hierover gemotiveerd informeren.

6.    Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben het beheer van onze systemen ondergebracht bij een IT-gespecialiseerde partij.

Gegevens en andere informatie die een medewerker van ons kantoor krijgt, mogen alleen worden gebruikt binnen het kader van de opgedragen werkzaamheden. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers zijn geïnformeerd op het gebied van Data Privacy en Informatiebeveiliging.

Server- en backup-systemen zijn ondergebracht in fysiek afgesloten ruimtes dan wel ondergebracht in datacenters met verhoogde toegangscontrole.

Overdracht van vertrouwelijke of persoonsgegevens vindt enkel plaats door middel van digitale datadragers met versleuteling.

Laptops zijn uitgerust met beveiligingssoftware en beveiligt met persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden. Data wordt alleen in uitzonderingsgevallen op harde schijven van laptops opgeslagen. Alle IT-systemen zijn uitgerust met permanente virusbeveiliging.

7.    Website en Cookies

Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Wij plaatsen via onze website zelf geen cookies. Gegevens die u in ons contactformulier plaatst zijn dusdanig beveiligd dat deze niet beschikbaar zijn voor derde partijen.

Via de website worden er mogelijk cookies van derde partijen geplaatst op uw randapparatuur, zogenaamde “third party cookies”. Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de verzamelde informatie. Wij wijzen u erop dat op het gebruik van deze verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn.

8.    Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens aan derden alleen met toestemming van u, of als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan u verleende diensten, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan:

 • De belastingdienst;
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd dienen te worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener.

Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met deze partijen hebben afgesproken. De afspraken en voorwaarden leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten. In de overeenkomsten is onder andere de geheimhoudingsplicht van de externe partijen vastgelegd.

8.    Wijzigingen van het Privacy Statement

Het kan zijn dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Het meeste actuele statement vindt u op onze website www.jager-accountancy.nl.

10.    Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Meer informatie?

Vul dit formulier in voor vragen of informatie, er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
  Locatie
  Veldweg 8A7
  8181 LR Heerde

  Telefoon
  0578-631102

  Route plannen